MOKYMAI

Šiuolaikinėje įmonėje sėkmingos investicijos matuojamos ne tik ūgtelėjusiais skaičiais bankų sąskaitose. Įmonės investicijos į žžmogišškąjį kapitalą -– tai ilgalaikis, kur kas didesnius dividendus duodantis procesas. REPRO spaustuvėje siekiama ne tik nuolat kelti darbuotojų kvalifikaciją, gilinti profesines žžinias ir gebėjimus, bet ir užžtikrinti tinkamas ir vienodas darbo sąlygas visiems darbuotojams.

2014 biržželio 17-18 dienomis spaustuvėje vyko mokymai tema „”Lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų laikymasis“”. 

Mokymų metu:

• aptarėme lyčių lygybės principo įgyvendinimo gaires;

• susipažinome su bendravimo psichologijos pagrindais; 

• gilinomės į stereotipų mažžinimo galimybes;

• diskutavome apie lyčių skirtumus ir objektyvumo paiešškas“. 

Mes įsitikinę, jog jauki darbo aplinka kuriama ir mokantis bendrauti, užžtikrinant moterų ir vyrų lygybę visose srityse bei panaikinant diskriminaciją visais pagrindais.