NAUJI PROJEKTAI

Uždaroji akcinė bendrovė „Reprodukcijos spalvos“ sėkmingai įgyvendino vykdytą projektą „UAB „Reprodukcijos spalvos“ spaudos elektroninio verslo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ (VP2-2.1-ŪM-02-K-02-189).

Projekto tikslas buvo padidinti įmonės konkurencingumą ir darbo našumą įdiegiant e-verslo sprendimą. Projekto metu įsigyta ir įdiegta specializuota gamybos planavimo ir valdymo,  ryšių su klientais valdymo ir elektroninės komercijos sistemos, bei atlikta visų elektroninio verslo sprendimų integracija ir testavimas, diegimas. Įgyvendintas projektas leidžia įmonei pasiekti geresnių veiklos rezultatų, padeda gerinti teikiamų paslaugų kokybę ir trumpina jų teikimo laikotarpį, skatina darbuotojų profesinį tobulėjimą, taupo įmonės resursus.

Tikimasi, kad tai leis padidinti įmonės darbo našumo, apyvartos ir eksporto rodiklius bei padės pasiūlyti rinkai naujas paslaugas.

Projekto įgyvendinimą rėmė Lietuvos Respublika ir iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Iš viso investuota 265 000 Lt, iš kurių 126 250 Lt buvo skirta iš Europos regioninės plėtros fondo kaip parama pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „E-verslas LT“.