Klientams

Kokybė

Spaustuvės strategija orientuojama į nuolatinį spausdinimo technologijų bei paslaugų tobulinimą, vadovaujamasi Geros gamybos praktika, įdiegta kokybės valdymo sistema, atitinkanti ISO 9001:2001 standarto reikalavimus. Kad darbai atitiktų klientų lūkesčius, spausdiname ir įrišame moderniomis poligrafinės įrangos tiekėjų Heidelberg, Horizon, Stahl, Polar, Gidue ir kt. mašinomis.

 

Kokybė užtikrinama kiekviename žingsnyje:

  1. • specializuota gaminių kokybės kontrolė vykdoma kiekviename gamybos etape;
  2. • įdiegtos gamybos valdymo, kokybės kontrolės ir darbo našumo sistemos, kurios pašalina klaidų galimybę, užtikrina operatyvumą;
  3. • naudojamos tik kokybiškos medžiagos bei priemonės;
  4. • norint užtikrinti aukštą darbuotojų kvalifikaciją, organizuojami mokymai; 
  5. • dalyvaujama tarptautiniuose seminaruose, konferencijose ir parodose, sekamos poligrafijos rinkos naujovės.

 

Kokybės užtikrinimui ruošiamas:

  1. • impozicinis atspaudas (angl. Softproof) – skaitmeninis atspaudas, spausdinamas visada prieš spaudos formų paruošimą, skirtas patikrinti, ar būsimas spaudinys teisingai išdėliotas spaudos lanke, ar teisingas jo formatas, užlaidos, kiekis, puslapių skaičius ir kt. Atspaudo spalvos yra netikslios. Impozicinis atspaudas persiunčiamas elektroniniu paštu;
  2. • kontrolinis atspaudas – skaitmeninis atspaudas, spausdinamas ant specialaus popieriaus užsakovui pageidaujant ar ruošiant spaudai darbus, reikalaujančius labai tikslaus spalvų atkartojimo. Spalvos yra ypač artimos būsimo spaudinio spalvoms;
  3. • ofsetinis atspaudas – atspaudas ofsetinės spaudos mašina ant būsimiems spaudiniams pasirinkto popieriaus.